Outside The BoxO.T.B. Directietraining

Reviews

Klik hieronder op de box naar keuze, waarvan u de inhoud wilt zien.

Directie en agility

Jullie Management Team of directie heeft de agility vaardigheden en open mindset nodig om snel te kunnen inspringen op ad hoc situaties. Julie moeten inspringen op veranderingen in de marktvraag, (nieuwe) concurrentie, technologische ontwikkelingen, wetswijzigingen en andere onverwachte situaties.

Elke MT en directie vreest de zakelijk beruchte “Kodak-valkuil”; haar bestuur schreef geschiedenis met het bekendste zakelijke voorbeeld van een zeer ondoordachte inflexibele mindset met enorme gevolgen. De open mindset voorkomt hierin en in andere bestuurlijke valkuilen terecht te komen.

Wij hebben directie-trainingen ontwikkeld met zeer doelmatige oefeningen, om te leren outside-the-box te redeneren en “de knop om te zetten” naar een open (flexibele) mindset. Afhankelijk van jullie beschikbare tijd en hulpvragen kan een MT-sessie tussen de 1,5 uur en een hele dag duren.

Informeer vrijblijvend wat dit voor jullie zou kunnen betekenen.
Klik hier om contact met ons op te nemen

 

Directie en agility

Ook voor ons weggelegd?

Een out-of-the-box oplossing neemt vrijwel altijd risico’s mee voor degene die deze uitvoert en het bedrijf. Alleen al met het oog op baangarantie speelt elk brein daarom -vaak onbewust- liever ‘op safe’. In onze training leert men:

In de praktijk zal je primaire brein je liever laten falen door te blijven doen wat je deed, dan je een kans te geven om te overleven met een “nieuw idee” (vanwege de risico’s).

Onze OTB-consultant kan jullie MT-team tactieken leren om deze neurologische hindernis te ‘omzeilen’, en trainen om ‘buiten de kaders’ te brainstormen.
Laat ons vrijblijvend toelichten wat dit voor jullie kan betekenen, klik hier.

De brainstormsessie is in theorie immers de geboorteplaats van nieuwe ideeën en oplossingen. Maar zonder de juiste vaardigheden worden veel revolutionaire suggesties van anderen en eigen nieuwe ingevingen ‘cognitief getorpedeerd’, nog voor ze het daglicht zien. Hierdoor eindigt menig brainstormsessie teleurstellend.

Wij kunnen jullie helpen deze brainstormsessies te faciliteren. Onze consultants zijn pragmatisch, discreet (bekend met geheimhoudingsverklaringen) en werken objectief en doelgericht. MT’s of directies van grote bedrijven zien elkaar vaak een beperkt aantal dagen per jaar face to face, so make these hours count!

Ook voor ons weggelegd?

Hoe gaan wij te werk?

Na een digitaal vooroverleg over de uitdagingen voor jullie bedrijf, zal onze Outside The Box-consultant een sessie op maat verzorgen. De duur van deze training is tussen de 1 uur en 2 dagdelen, dit is afhankelijk van de een aantal elementen; beschikbare tijd, de hulpvraag, de evt. keuze voor behandeling van actuele concrete situaties/ uitdagingen voor jullie bedrijf en meer van deze variabelen.

Veelal bestaat een sessie uit onder meer de volgende onderdelen.;
– neurologische brein-responses tijdens outside-the-box denken; als je begrijpt waarom je brein tegenwerkt, is het makkelijker hier een work-around voor te bedenken
– uitlichting van voor dit thema relevante theorieën van o.a. Malcolm Gladwell, Daniel Kahneman en neuropsychologen als Rex Jung. Deze thema’s zijn te implementeren in onder meer de brainstorm sessies binnen het MT.
– concrete individuele oefeningen om te ontdekken hoe snel je zelf “vast” loopt
– de essentiële meerwaarde van outside-the-box beleid voeren
– handvatten om ook outside-the-box beleid te voeren

Hoe gaan wij te werk?

Elk MT of directie-team heeft OTB-creativiteit

Sceptici binnen veel besturen nemen vaak de houding aan: deze training heeft voor ons geen toevoeging, “Wij zijn niet creatief” en/of “Wij hoeven nooit creatief nieuwe zaken te bedenken”.
Bij een onderzoek van IBM in 2010 onder ruim 1500 CEO’s van bedrijven in meer dan 60 landen gaf het overgrote merendeel van CEO’s aan niet voorbereid te zijn voor de toekomst, vanwege gebrek aan creativiteit bij het bestuur.

Hoewel dit een gevoel is dat daadwerkelijk leeft, is dit feitelijk vaak dubieus. Volgens Rex Jung (hoogleraar Neuropsychologie aan de Universiteit van New Mexico) is het zo dat ‘hoe hoger het IQ, hoe hoger de mate van creativiteit’, en met een laag IQ kom je niet snel in een directiefunctie; kortom, je hebt de creativiteit van nieuwe ideeën in je.

Steve Jobs (oprichter van Apple) zei al dat creativiteit niets anders is dan het combineren van zaken/ gedachten die er al zijn. Dat houdt dus in dat je brein uitsluitend linkjes zal moeten leggen tussen “stukjes data” (gedachten, herinneringen, vaardigheden) die zich al in je brein bevinden; dit geheel van verbindingen is wat neuropsychologen “creativiteit” noemen.

Hoe moeten we die van nature gegeven kwaliteiten dan aanboren? Dàt en nog veel meer leren jullie in deze exclusieve directie-training.

Elk MT of directie-team heeft OTB-creativiteit

Enkele quotes van directies

Stella Zerbo - directie lidVopak LNG
Tijdens onze strategiedagen met MT leek het ons goed om ons brein op een andere stand te zetten en in staat te zijn om door zoveel mogelijk lenzen naar onze omgeving en onszelf te kijken. Door de oefeningen van Freek hebben we geleerd om met elkaar in gesprek te gaan via ” ja, en…” , waardoor we elkaar uitnodigen om vrijer te denken en te spreken en nieuwe routes te bewandelen. Daarnaast een welkom en ontspannend intermezzo tussen alle analyses en presentaties door!

-bron: onze LinkedIn-recommandations-
Stella Zerbo - directie lid
Vopak LNG
Leo van Harten - MT-lid Qlip - Kwaliteitsborging in zuivel
We hebben erg genoten van je leerzame improvisatie training, je gaf ons veel energie met mooie praktijk voorbeelden en je wist iedereen te enthousiasmeren, kortom een trigger training die ons nog lang bij zal blijven. Dank, ik kan het elk bedrijf aanbevelen om eens te leren improviseren !

-bron: onze LinkedIn-recommandations-
Leo van Harten - MT-lid
Qlip - Kwaliteitsborging in zuivel
Gerard van den Eijkel - directeurDutch United Instr. & Demcon
We hebben met ons kleine MT de training gevolgd. Freek gaf deze training zelf. We hebben ons uitstekend vermaakt en daarnaast weer wat geleerd van en over elkaar. Vooral de combinatie van theorie (ook de MBTI kwam voorbij) en de vele praktische en soms hilarische oefeningen maakte het een goede training in out-of-the-box denken en doen. Dank!

-bron: onze LinkedIn-recommandations-
Gerard van den Eijkel - directeur
Dutch United Instr. & Demcon
Chat met ons